Advocatenkantoor HageIdentiteitsbewijs

Het kan zijn dat u gelet op de hoogte van uw inkomen in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Als dit het geval is dan wordt een toevoeging verleend door de Raad voor Rechtsbijstand. U dient dan een eigen bijdrage te betalen die afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen. De rest wordt dan betaald door de overheid.

De Raad gaat uw inkomen na zoals dat bekend is bij de belastingdienst. Daarbij wordt uw inkomen in aanmerking genomen van 2 jaar terug. Bepalend is het belastbaar loon op uw jaaropgave.

Ook is een vermogensgrens van toepassing.

Voorts wordt het inkomen van uw partner in aanmerking genomen.

Het onderzoek vindt plaats aan de hand van het burgerservicenummer van uzelf en van uw eventuele partner.

Neem daarom een geldig identiteitsbewijs mee van uzelf en van u eventuele partner. Dan kan samen met u een aanvraag worden gedaan voor gefinancierde rechtsbijstand.